fotoğraf çekimi
gazete haber

Yöntemlerimiz

Argetus Araştırma, Danışmanlık, Eğitim, Proje ve Organizasyon Hizmetleri

Yöntemlerimiz

  Araştırma Yöntemlerimiz

  Çalışmalarımızda her konu ve probleme özgü kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) araştırma yöntemlerinden seçilen veya geliştirilen teknikler kullanılmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile veri toplama yöntem ve tekniklerimizden bazıları şunlardır:

  • Yüzyüze (Rastgele Örnekleme)

  • Yüzyüze (Kota Örnekleme)

  • Yüzyüze (Adresli)

  • Mektup ile Araştırma

  • Gölge Müşteri Araştırmaları

  • Gizli Müşteri Araştırmaları

  • B2B (Satış Uygulamaları) Görüşmeleri 

  • Masa Başı Çalışmalar

  • CATI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)

  • CAPI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme)

  • CAWI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Online Web Görüşmesi)

  • CAMI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Mobil - Cep Telefonu Anketi)

  • Gözlem (Doğal, Katılımcı)

  • Grup Tartışmaları

  • Derinlemesine Görüşme

  • Etnografik çalışmalar

  • Semiotic Çalışmalar 

  • Omnibus Araştırmalar

  • Periyodik Araştırmalar

  • Monografik Çalışmalar