Proje

Argetus Araştırma, Danışmanlık, Eğitim, Proje ve Organizasyon Hizmetleri

Farklı problem alanlarının belirlenmesi, ihtiyaç duyulan konularda durum tespitinin gerçekleştirilmesi, “Amaç ve Hedef”ler doğrultusunda çözüm önerileri sunacak çalışmalar ile projeler hazırlanmaktadır.  

Ar-Ge çalışmaları ile giderilmesi amaçlanan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, konu veya problemler hakkında çalışmalar ile projeler geliştirilmektedir.

Bu doğrultuda kamu kurumları ve işletmelerin ilgilendikleri ya da geliştirmek istedikleri konu ve alanlara yönelik projeler tasarlanmakta, ulusal veya uluslararası hibe programları kapsamında değerlendirilebilecek projeler hazırlanmaktadır.