fotoğraf çekimi
gazete haber

Hizmetlerimiz

argetus araştırma risk ve analiz hizmetleri

Hizmetlerimiz

  HİZMETLERİMİZ

  • Yerel Yönetimler Periyodik Memnuniyet Araştırması

  • Kamu Yönetimi Konulu Hizmet Araştırması

  • Kamu Yönetimi Periyodik Memnuniyet Araştırması

  • Seçim Öncesi Aday Adaylığı Teşkilat ve Sokak Araştırması

  • Siyasi Aktörler Algı, Beğeni, Tanınma ve İtibar Araştırması

  • Kamu Kuruluşları Güvenilirlik Araştırması

  • Siyasi, Sosyal, Kültürel, Diplomatik Gündem/Konu Araştırması

  • Gençlik Eğilimleri Araştırması

  • Yaşam Biçimi Araştırmaları

  • Gelir, Statü ve Tüketim, Kent Araştırmaları

  • Sosyo-Kültürel Eğilim Araştırmaları

  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

  • Sosyal Medya Araştırmaları ve Uygulamaları

  • Halkla İlişkiler Stratejisi ve Yönetim Raporu

  • Sosyal Kamuoyu Araştırmaları

  • Monografi Çalışmaları

  • Alan Uygulamalı İletişim Çalışması

  • Yerel Yönetimlerde Hizmet Değerlendirmesi

  • AB Projeleri Hazırlama ve Danışmanlık

  • Kalkınma Ajanslarına Proje Hazırlama ve Danışmanlık

  • Sosyal ve Kültürel Yapı Araştırmaları

  • Yaş gruplarına özel araştırmalar (Çocukluk, Yetişkinlik, Gençlik, Yaşlılık)

  • Cinsiyete Göre Araştırmalar/ Kadın Çalışmaları ve Araştırmaları

  • Sosyal Etki Araştırmaları

  • Siyasal Eğilim, İtibar ve imaj Araştırmaları